වී තොගයක් අස්ථානගතවීමේ සිද්ධිය​කට නිලධාරීන් දෙදෙනෙකුගේ වැඩ තහනම්

කුරුණෑගල ප්‍රදේශයේ පිහිටි රජයේ වී ගබඩා දෙකකින් වී තොග ලක්ෂ 7ක ප්‍රමාණයක් අස්ථානගත වී ඇති බව වී අලෙවි මණ්ඩලය පවසනවා.

ඒ අනුව සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් නිලධාරීන් දෙදෙනෙකුගේ වැඩ තහනම් කර ඇති බවයි එහි සභාපතිවරයා සඳහන් කළේ.

අස්ථානගත වී ඇති වී තොගවල වටිනාකම රුපියල් මිලියන 650 – 700 ත් අතර බව ඇස්තමේන්තු ගත කර ඇති බවයි වැඩිදුරටත් සඳහන් වන්නේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *