විශාල දේපලක් ඇති අයට න​ව බද්දක් හඳුන්වාදීමට රජයේ අවධානය

2025 වර්ෂයේ සිට නව දේපල බද්දක් හඳුන්වාදීමට සැලසුම් කර ඇති බව මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය පවසනවා.

ඒ අනුව මූල්‍ය අරමුදලේ නිර්දේශවලට අනුව අදාළ බද්ද හඳුන්වාදීම සඳහා සැලසුම් කර ඇති බවයි මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේ.

මෙම බද්​ද අයකිරීම සිදුකරනු ලබන්නේ ගෙවීමට හැකි අයගෙන් පමණක් බවත් මෙය සෘජු බදුවලට අයත් වන බවද රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළා.

විශාල වශයෙන් දේපොළ පවතින පුද්ගලයින්ගෙන් එම බද්ද අය කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බවත් මෙම යෝජනාව දැඩි ලෙස විශ්ලේෂණය කිරීමෙන් අනතුරුව 2025 වසරේදී අය කිරීමට යෝජනා කර ඇති බවයි මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *