ජපානයේ රැකියා දෙන බව පවසා ලක්ෂ 163ක් වංචා කළ දෙදෙනෙක් අත්අඩංගුවට

විදේ​ශ රැකියා ලබාදෙන මුවාවෙන් සිදුක​ළ මුදල් වංචාවකට අදාළව සැකකරුවන් දෙදෙනෙක් කුලියාපිටිය විශේෂ අපරාධ විමර්ශන අංශය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.

ජපානයේ රැකියා අවස්ථා ලබාදෙන බව පවසා රුපියල් ලක්ෂ 163කට අධික මුදලක් මෙම පුද්ගලයින් දෙදෙනා වංචාකර ඇති බවට පැමිණිලි 7ක් ලැබී ඇති බවයි පොලීසිය පවසන්​නේ.

සැකකරුවන් දෙදෙනාගේ වයස අවුරුදු 35 ක් වන අතර ඔවුන් ඉඹුල්ගොඩ හා හල්මිල්ලවැව ප්‍රදේශයේ පදිංචිකරුවන් බවයි පොලිසිය සඳහන් කළේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *