නිල්වලා ගංගාවේ පහළ ප්‍රදේශවල පවතින ජල මට්ටම් ඉතා සුළු වශයෙන් වර්ධනයක්

නිල්වලා ගංගාවේ පහළ ප්‍රදේශවල පවතින ජල මට්ටම් ඉතා සුළු වශයෙන් වර්ධනය වීමක් දක්නට ඇති බව වාරිමාර්ත දෙපාර්තමේන්තුවේ ජල විද්‍යා හා ආපදා කළමනාකරණ අංශයේ අධ්‍යක්ෂ ඉංජිනේරු එස්.පී.සී.සුගීෂ්වර මහතා පවසයි.

එසේම බලපෑමට ලක් ව ඇති ප්‍රදේශවල ගංවතුර මට්ටම වර්ධනය වීමේ හැකියාවක් නොමැති බවද ඒ මහතා පෙන්වා දේ.විශේෂයෙන්ම ඊයේ රාත්‍රියේ නිල්වලා ගංගා ද්‍රෝණියේ ධාරා ප්‍රදේශවලින් කිසිදු ප්‍රදේශයකට සැළකිය යුතු මට්ටමේ වර්ෂාපතන තත්වයක් ලැබී නොමැති වීම මීට හේතුව වේ.

කෙසේ නමුත් තවදුරටත් අකුරැස්ස, අතුරලිය,මාලිම්බඩ, තිහගොඩ, කඹුරුපිටිය සහ මාතර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසවල ගංවතුර බලපෑමට ලක් වී ඇති පහත් බිම් ප්‍රදේශවල පදිංචි මහජනතාව අවධානයෙන් පසුවන ලෙසද ඒ මහතා වැඩිදුරටත් දැනුම් දෙයි.එසේම එම ප්‍රදේශවල අතුරු මාර්ග මෙන්ම බලපෑමට ලක් වී ඇති ප්‍රධාන මාර්ග භාවිත කරන රියදුරු මහතුන් සහ මගීන් තවදුරටත් අවධානයෙන් කටයුතු කරන ලෙස ද ඉල්ලා සිටී.

තවද ගිංගඟේ පහළ ප්‍රදේශවල ජල මට්ටම් තවදුරටත් සුළු වශයෙන් ඉහළ යාමේ තත්වයක් පවතී. කෙසේ නමුත් ගිංගඟේ ජල මට්ටමේ සැළකියයුතු වර්ධනයක් සිදුවීමේ හැකියාවක් නොමැති බවද ඒ මහතා පෙන්වා දෙයි.බද්දේගම සහ නාගොඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසවල ගිංගඟ අවට පහත් බිම්වල විශේෂයෙන්ම ගංවතුර බැමිවලින් ඇතුළත පහත් බිම්වල පදිංචි මහජනතාව මේ සම්බන්ධව දැඩි සැළකිල්ලෙන් කටයුතු කරන ලෙසද ඒ මහතා ඉල්ලීමක් කෙරේ.ගිංගඟ පහත් බිම් ප්‍රදේශවලට අයත් ප්‍රදේශ හරහා වැටී ඇති මාර්ග භාවිත කරන මගීන් සහ රියදුරන් මේ තත්වය සම්බන්ධයෙන් අවධානය යොමු කරන ලෙසද ඒ මහතා තවදුරටත් දැනුම් දෙයි.

එසේම අත්තනගලු ඔයේ පහළ ප්‍රදේශවල ජල මට්ටමද තරමක් ඉහළ මට්ටමක පවතින බව පවසන ඒ මහතා එම ඔය අවට පහත් බිම් හරහා වැටී ඇති මාර්ග භාවිත කරන පිරිස් ද සැළකිල්ලෙන් කටයුතු කළ යුතු බවත් ඒ මහතා පෙන්වා දෙයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *