නායයෑමේ අනතුරු ඇඟවීම් දීර්ඝ කෙරේ

දිස්ත්‍රික්ක 10ක ප්‍රදේශ කිහිපයකට පනවා තිබූ නායයෑමේ අනතුරු ඇඟවීම් ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය විසින් දීර්ඝ කර තිබෙනවා

ඒ අනුව බදුල්ල , ගාල්ල ,හම්බන්තොට ,කළුතර ,මහනුවර ,මාතලේ ,නුවරඑළිය ,කෑගල්ල ,මාතර සහ රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කවල ප්‍රදේශ කිහිපයකට නායයෑමේ නිවේදන නිකුත් කර ඇති අතර අද (19) පස්වරු 3 දක්වා එය බලපැවැත්වෙනු ඇති.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *