කොළඹ ප්‍රදේශ කිහිපයකට සති අන්තයේ පැය 15 ක ජල කප්පාදුවක්

අත්‍යවශ්‍ය වැඩි දියුණු කිරිමේ කටයුත්තක් හේතුවෙන් කොළඹ ප්‍රදේශ කිහිපයකට ජල සැපයුම අත්හිටුවන බවට ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය පවසනවා.

සෙනසුරාදා (21) දින පස්වරු 5.00 සිට ඉරිදා පෙරවරු 8.00 දක්වා පැය 15ක කාලයක් සදහා මෙලෙස ජල සැපයුම අත්හිටුවන බවයි සඳහන් වන්නේ.

ඒ අනුව මෙලෙස ජල සැපයුම අත්හිටුවනු ලබන්නේ, කොළඹ 11, 12, 13, 14 සහ 15 ප්‍රදේශ සඳහා බවයි වැඩිදුරටත් සඳහන් වන්නේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *