අජිත් මාන්නප්පෙරුමට සති 4 ක පාර්ලිමේන්තු තහනමක්

අජිත් මාන්නප්පෙරුම මන්ත්‍රීවරයාගේ පාර්ලිමේන්තු සේවය සති හතරකට අත්හිටුවීමට කතානායකවරයා තීරණය කර තිබෙනවා.

ඒ මීට සුළු මොහොතකට පෙර පාර්ලිමන්තුවේ ඇතිවූ උණුසුම් තත්ත්වය අතරතුර සෙංකෝලය ස්පර්​ශ කිරීම හේතුවෙන් බවයි කතානායකවරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *