මාතලේ පිරිසිදු කිරිම්

අධික වර්ෂාවත් සමග ඩෙංගු බෝවීම වැලැක්වීම අරමුණින් ඩෙංගු මර්ධන වැඩසටහන් රැසක් මාතලේ මහනගර සභාව විසින් ක්‍රියාවයට නංවා තිබේ .

ඒ අනුව මාතලේ නගරයේ කාණු පද්ධති සහ ජලය රැදී තිබෙන ස්ථාන පිරිසිදු කළ අතර නගර සීමාවේ පිහිටි අතුරු මාර්ගවල ද එවැනි ස්ථාන පිළිසකර කළහ.

ඇම්.සි පාර, විහාර පාර ආදි ප්‍රදේශවල ජලය රැස්විය හැකි බදුන් එකතු කිරීමේ වැඩසටහනක් ද මීට සමගාමීව ක්‍රියාත්මක කෙරුණි.

මාතලේ නාගරික කොමසාරිස් නිශාන්ත මාදුවගේ මහතාගේ උපදෙස් පරිදි නාගරික සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය අංශයයේ අධීක්ෂණය යටතේ වැඩ සටහන ක්‍රියාත්මක කෙරුණි.

– මාතලේ මහේෂ් කීර්තිරත්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *