දකුණේ පාසල් වාර විභාග අද ආරම්භ වෙයි

ගංවතුර තත්ත්වය හේතුවෙන් කල් දැමූ දකුණු පළාතේ පාසල් වල දෙවන වාර පරීක්ෂණ අද (16) ආරම්භ කෙරෙන බව පළාත් අධ්‍යාපන ලේකම් රංජිත් යාපා පවසනවා.

ඒ අනුව තවමත් ගංවතුර පවතින ප්‍රදේශවලට අයත් පාසල් වල පමණක් වාර පරීක්ෂණය එම තත්ත්වය පහව ගිය පසු පවත්වන බවයි ඔහු වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ.

පසුගියදා ඇති වූ ගංවතුර තත්ත්වය හේතුවෙන් දකුණු පළාතේ පාසල් දින දෙකක් සඳහා නිවාඩු ලබාදීමට කටයුතු කර තිබුණා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *