දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ වසා දැමුණු කොටස යළි විවෘත වෙයි

නායයාමක් හේතුවෙන් වසා දැමුණු දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ පින්නදූව සහ ඉමදූව අතර කොටස අද (13) පස්වරු 6.00 ට යළි විවෘත කරන බව මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය පවසනවා.

ඒ අනුව කොළඹ සිට හම්බන්තොට දෙසට වම්පස මංතීරු 02 පමණක් දෙපසටම ගමන්කළ හැකි අයුරින් වාහන ගමනා ගමනය සඳහා විවෘත කරන බවයි මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය සඳහන් කළේ.

එහි දකුණු පස මංතීරු 02 තවදුරටත් වාහන ගමනාගමනය සඳහා වසා තැබෙන බවයි වැඩිදුරටත් සඳහන් වන්නේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *