දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ පින්නදූව සහ ඉමදුව කොටසේ ගමනා ගමනයට තවදුරටත් බාධා

නායයෑමක් හේතුවෙන් දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ පින්නදූව සහ ඉමදුව අතර කොටසේ එක් මන්තීරුවන් ධාවනය සඳහා විවෘත කරන බව ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය පවසනවා.

එම මාර්ගය පිළිසකර කරන තෙක් අදාළ ස්ථානය මග හැර ගමන් කරන ලෙස රියදුරන්ගෙන් ඉල්ලා සිටින බවයි මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය සඳහන් කළේ.

ඊයේ (11) පස්වරුවේ පැවති වර්ෂා තත්ත්වයත් සමඟ සිදුවු නායයෑම හේතුවෙන් පින්නදුව සහ ඉමදුව අතර 102 කිලෝමීටර කොටසේ ගමනාගමන කටයුතු ඇණහිට තිබුණා.

news images news images

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *