ඩුප්ලිකේෂන් මාර්ගය තාවකාලිකව වසා දැමේ

කොල්ලුපිටිය ලිබර්ටි හන්දිය අසලදී බස් රථයක් මතට ගසක් කඩා වැටීමෙන් එම මාර්ගය සම්පූර්ණයෙන් අවහිරවී තිබෙනවා.

මේ හේතුවෙන් ඩුප්ලිකේෂන් මාර්ගය සම්පූර්ණයෙන් වසා දමා ඇති අතර විකල්ප මාර්ග භාවිතා කරන ලෙසයි පොලීසිය රියදුරන්ගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *