ඩුප්ලිකේෂන් පාර යළි විවෘත කෙරේ

කොල්ලුපිටියේ ඩුප්ලිකේෂන් මාර්ගය වාහන ගමනාගමනය සඳහා යළි විවෘත කර තිබෙනවා.

කොල්ලුපිටිය ලිබර්ටි හන්දිය අසලදී බස් රථයක් මතට ගසක් කඩා වැටීම හේතුවෙන් ඩුප්ලිකේෂන් මාර්ගය වසා දැමීමට කටයුතු කර තිබුණා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *