මාතර සියලු පාසල් අද සහ හෙට වසා දැමේ

පවතින අයහපත් කාලගුණ තත්ත්වයත් සමඟ මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ සියලුම පාසල් දින දෙකක් වසා තැබීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ රංජිත් යාපා සඳහන් කළේ, අද (05) සහ හෙට (06) දෙදින පාසැල් වසා තැබීමට තීරණය කර ඇති බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *