දුම්රි​ය වර්ජනය හේතුවෙන් මගීන් දැඩි පීඩාවට පත්වෙයි

දුම්රිය නියාමක සංගමය ක්ෂණිකව ආරම්භ කර තිබෙන වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගය හේතුවෙන් දුම්රිය මගීන් අද (05) උදෑසනද දැඩි පීඩාවට පත් වුණා.

මාළිගාවත්ත දුම්රිය අංගනයේදී උප නියාමකවරයෙකුට සිදුවූ පරහදීමකට විරෝධය පළ කරමින් ඔවුන් මෙලෙස වැඩවර්ජනයක් දියත් කර තිබෙනවා.

ඡායාරූප උපුටාගැනීම – සමාජ මාධ්‍ය ජාලා

news images news images news images news images

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *