රජය ඉස්සරහට එන්න හදන්නේ දැඩි මර්දන නීති එක්ක – ජෝසෆ් ස්ටාලින්

රජය මේ වන විට ප්‍රතිත්‍රස්ත පනත සහ මාර්ගගත ක්‍රමවල සුරක්ෂිතතාව පිළිබඳ පනත් කෙටුම්පත නමින් බරපතල පනත් දෙකක් ගෙන ඒමට කටයුතු කරමින් සිටින බව ලංකා ගුරු සංගමයේ ප්‍රධාන ලේකම් ජෝසෆ් ස්ටාලින් පවසනවා.

මේ හරහා සූදානම් වන්නේ විරෝධතා පාලනය කිරීමට සහ සමාජ මාධ්‍ය පාලනය කිරීමට බවයි මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමින් ඔහු සඳහන් කළේ.

ඒ අනුව රජය ඉදිරියට පැමිණීමට සූදානම් වන්නේ මර්දන නීති සමඟ බවත් තමන්ගේ පැවැත්ම වර්ගවාදය සමඟ තහවුරු කර ගැනීමට සූදානම් වන බවයි ජෝසෆ් ස්ටාලින් වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *