මෙරට බදු එකතු කිරීමේ ජාලය පුළුල් කළ යුතුයි – ශෙහාන් සේමසිංහv

මෙරට බදු එකතු කිරීමේ ජාලය පුළුල් නොකිරීම ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ පළමු සමාලෝචනයේ කාර්ය මණ්ඩල මට්ටමේ එකඟතාවට පැමිණීමට නොහැකිවීමට එක් හේතුවක් බව වැඩබලන මුදල් අමාත්‍ය ශෙහාන් සේමසිංහ පවසනවා.

ඒ අනුව බදු එකතු කිරීමේ ජාලය පුළුල් කළ යුතු බවයි ජන හමුවක් අමතමින් වැඩබලන මුදල් අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේ.

රාජ්‍ය නිලධාරීන් ඇතුළු බදු ගෙවන පිරිස් වැඩියෙන් බදු ගෙවන බවත් අඩුවෙන් බදු ගෙවන පිරිස් සහ බදු නොගෙවන පිරිස විනිවිද භාවයෙන් ක්‍රියාත්මක නොකිරීම ප්‍රධන ගැටලුවක් බවද වැඩබලන මුදල් අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළා.

ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල සමඟ ඇතිකරගත් එකඟතා බිඳදමා කටයුතු කිරීමට හැකියාවක් නොමැති බවයි වැඩබලන මුදල් අමාත්‍ය ශෙහාන් සේමසිංහ වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *