සමාජ මාධ්‍ය පනත හරහා ආණ්ඩුව ව්‍යවස්ථාපිත ඒකාධිපතිවත්වයක් ගොඩනාගා ගැනීමට කටයුතු කරනවා – නීතියේ ආධිපත්‍යය සඳහා වූ නීතීඥයෝ සංවිධානය

මාර්ගගත ක්‍රමවල සුරක්ෂිතතාව පිළිබඳ පනත් කෙටුම්පත හරහා ව්‍යවස්ථාපිත ඒකාධිපතිවත්වයක් ගොඩනාගා ගැනීමට ආණ්ඩුව කටයුතු කරමින් සිටින බව නීතියේ ආධිපත්‍යය සඳහා වූ නීතීඥයෝ සංවිධානය පවසනවා.

මෙම පනත් කෙටුම්පත රටේ නීතියට පටහැනි පනතක් බවයි එහි සම කැඳවුම්කරු නීතීඥ හේරත් එම්. ආරියරත්න සඳහන් කළේ.

මිනිසුන්ගේ අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ නිදහස ව්‍යවස්ථාව තුළින් ආරක්ෂාකරදී ඇති බවත් එම අයිතිවාසිකම් එකින් එක ආණ්ඩුව උදුරා ගැනීමට කටයුතු කරමින් සිටින බවද ඔහු සඳහන් කළා.

ආණ්ඩුවේ වංචා දූෂණ ඇති බව මිනිසුන් බඩගින්නේ සිටින බව සහ මැති ඇමතිවරුන් විදෙස් සංචාරවල නිරතවීම වැනි කාරණා ප්‍රකාශ කිරීමට ජනතාවට අයිතියක් ඇති බවයි ඔහු වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *